Chúng tôi là công ty luật chuyên về tư vấn đầu tư, doanh nghiệp và thương mại có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam, cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp. Dù Quý khách hàng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, năng lượng, viễn thông hay sản xuât, chúng tôi đều đáp ứng được các nhu cầu này. 

* Lĩnh vực hành nghề của chúng tôi bao gồm các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ tài chính và ngân hàng; 

2. Cạnh tranh; 

3. Hợp đồng; 

4. Tranh chấp, tố tụng tòa án và trọng tài; 

5. Doanh nghiệp, quản trị và quản lý rủi ro; 

6. Đầu tư nước ngoài; 

7. Sở hữu trí tuệ và bảo vệ thương hiệu; 

8. Lao động và việc làm; 

9. Mua bán, sáp nhập và các giao dịch tương tự; 

10. Bất động sản và phát triển dự án; 

11. Viễn thông và truyền thông.