06/11/2017 10:32

Sổ bảo hiểm cho người lao động

Điều 17.1(c) Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06/5/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động quy định người sử dụng lao động sẽ bị phạt từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu không trả lại sổ lao động cho người lao động trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động và buộc phải trả sổ lao động cho người lao động. Tuy nhiên, Nghị định này đã hết hiệu lực kể từ ngày 10/10/2013 (ngày Nghị định số 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (“Nghị định 95”) có hiệu lực thi hành). 

Tại Điều 47.3 Bộ luật lao động và Điều 14.5 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm (i) hoàn thành thủ tục xác nhận, và (ii) trả lại 

• sổ bảo hiểm xã hội; và 

• những giấy tờ khác; 

mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động nhưng cũng không quy định thời hạn mà người sử dụng lao động phải trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Điều 8.1 Nghị định 95 quy định người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định trên sẽ bị xử phạt theo nhiều mức (dao động từ 500.000 đến 20.000.000 đồng) nhưng cũng không quy định về thời hạn mà người sử dụng lao động phải trả sổ cho người sử dụng lao động. Như vậy, pháp luật chưa có quy định về vấn đề này. 

Thực tế, việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động phụ thuộc vào việc 

• người sử dụng lao động đã đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội cho cơ quan Bảo hiểm xã hội; 

• xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội ghi trong sổ bảo hiểm xã hội là không có sai sót (kể cả sai sót trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội với người sử dụng lao động trước đây); 

• thời gian thực hiện thủ tục xác nhận sổ bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội. 

Có lẽ vì thế, pháp luật đã bỏ quy định về thời hạn người sử dụng lao động phải trả lại sổ bảo hiểm xã hội (đã có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội) cho người lao động.